CV Bente Børsum – norsk

CURRICULUM VITAE

3-årig Statens Teaterskole
1963-67: Kontrakt Nationaltheatret
1972-76: Kontrakt TV-teatret
1976-79: Kontrakt Rogaland Teater under Kjetil Bang-Hansen
1979-2004 : Fast tilknyttet Oslo Nye Teater, avbrutt av en åremålsstilling som rektor ved
Statens Teaterhøgskole fra 1989-92.

Har også undervist ved skolen og sittet i opptaksjuryen flere ganger før jeg ble rektor.

Har spilt en rekke store roller, klassiske og moderne, nevnes kan :
Ibsen: ”Fruen fra Havet”, ”Samfunnets støtter”og ”Peer Gynt”
Bjørnson: ”Når den ny vin blomstrer”og ”Geografi og kjærlighet”
James Joyce: ”De landflyktige”
Oscar Wilde:”Hvem er Earnest”
Bernhard Shaw:” Man kan aldri vite”
Edward Albee: ”Balansegang” og ”Tre høye kvinner”
Jean Anouilh: ”Colombe”
Arbusov: ”Soloppgang i Riga”
Sverre Udnæs: ”Kollisjonen,” og ”I dette hvite lyset”
Bjørg Vik: ”To akter for fem kvinner”og ”Alt kvinner tilgir”
Alan Bennett: ”Brev, bønner og begjær” (to monologer)
Margaret Edson: ”Vidd” (kreftsyk m. barbert hode!)

Jeg avsluttet min faste tilknytning til Oslo Nye Teater våren 2004 med Garcia Lorca’s ”Bernarda” i Svein Sturla Hungnes’ regi.
Foruten ham og andre instruktører har jeg arbeidet mye med Kirsten Sørlie, Kjetil Bang-Hansen og Anne-Karen Hytten.

Utenom mitt faste engasjement har jeg deltatt i flere gruppearbeider, nevnes kan:
”Kristin Lavransdatter”, oppført på Lillehammer under O L i –92 , dramatisert av finske Kristin Olsoni.
Har også samarbeidet med henne i Maria Jotuni’s ”Det kalles kjærlighet” sammen med Juni Dahr.

Hovedroller i flere norske filmer, nevnes kan
:
”Jakten” (Erik Løchen) ”Mors Hus” og ”Kvinnene” (Per Blom)

Verv:
Medlem styret Norsk Skuespillerforbund (4 år)
Medlem styret Statens Håndverks-og Industriskole (4 år)
Medlem Kunstnerisk Råd i T.V.-teatret, Rogaland Teater, og flere perioder Oslo Nye Teater.
Tillitsmannsverv i perioder ved samtl. ovennevnte teatre.
Norsk representant ved ”Norsk Filmuke i London (-74) og i Moskva (-79)

Priser:
Filmkritikerprisen (-75)
Pris beste skuespiller Rogaland Teater (-79)
Living Legacy Award (Pris i California gitt for livsvirke av forskjellig kategori) (-95)